کارآزمایی بالینی واکسن کرونا

انستیتو پاستور ایران قدیمی ترین موسسه واکسن ساز در ایران و منطقه خاورمیانه میباشد که سابقه تولید واکسن هائی نظیر آبله، وبا، سل (ب.ث.ژ) ، دیفتری، هاری، هپاتیت B و ... در کارنامه یک صد ساله خدمات بهداشتی خود دارد که تقریباً تمام ایرانیان از محصولات واکسن این موسسه استفاده نموده اند.

ثبت نام
درباره ما

کارآزمایی بالینی واکسن کرونا

یکی از بهترین و در دسترس ترین راه های کنترل پاندمی کرونا در ایران و جهان، تزریق واکسن مناسب می باشد. انستیتو پاستور ایران در طول صد سال گذشته پیشرو در دسترس قراردادن واکسن های موثر برای مردم ایران و جهان بوده است و اکنون نیز در شروع سده دوم فعالیت خود، در تعامل با انستیتو فینلای کشور کوبا، که از موسسات پیشرو واکسن سازی محسوب می شود، واکسن کرونای کنژوگه را برای بیماری کرونا در دست توسعه و تولید دارد. برای دستیابی به این هدف، نیاز به بررسی اثربخشی و عوارض جانبی احتمالی این واکسن می باشد که مراحل اول و دوم این بررسی در کشور کوبا بر روی بیش از 1000 نفر انجام شده است و پس از تایید مرحله سوم ارزیابی این واکسن، که به طور مشترک در ایران و کوبا انجام می شود، این واکسن به طور مشترک در هر دو انستیتو تولید خواهد شد. شرکت شما در این مطالعه ضمن ایجاد ایمنی برای گروهی که واکسن را دریافت می کنند، زمینه را برای ارزیابی بهتر این واکسن در مرحله سوم مطالعه بالینی آن فراهم کرده و بر اساس نتایج این مطالعه، شرایط کسب مجوز تولید و واکسیناسیون تعداد بیشتری از جمعیت کشور در ماه های آینده فراهم خواهد شد.

در صورتی که امکان ثبت نام اینترنتی را ندارید، برای ثبت نام تلفنی با ما تماس بگیرید

پشتیبانی

دانشگاه ها و شهرهای مورد مطالعه

دانشگاه شماره تماس پشتیبانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان - شهر زنجان - ساعت پاسخگویی: 8-24

330190

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد - شهر یزد - ساعت پاسخگویی: 8-19

111

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - شهر اصفهان - ساعت پاسخگویی: 8-20

3113

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران - شهر ساری - ساعت پاسخگویی: 8-20

34407

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل - شهر بابل - ساعت پاسخگویی: 8-18

3502

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان - شهر همدان - ساعت پاسخگویی: 8-20

3136

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان - شهر کرمان - ساعت پاسخگویی: 8-18

31215910

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان - شهر بندرعباس - ساعت پاسخگویی: 8-22

3118

اطلاعات لازم برای شرکت کنندگان در مطالعه کارآزمایی بالینی فاز 3 واکسن کنژوگه کرونا

با توجه به این که در حال حاضر مطمئن ترین روش پیشگیری از ابتلا به کووید-19 واکسیناسیون است، انستیتو پاستور ایران به عنوان قدیمی ترین موسسه واکسن ساز در ایران از شروع پاندمی کرونا، موضوع تولید واکسن مشترک با کشور کوبا را در دستور کار خود قرار داد. پس از انجام موفق مطالعه کارآزمایی بالینی فاز 1 و 2 واکسن تولیدی انستیتو فینلای کوبا، که با همفکری انستیتو پاستور ایران پیش رفته است، در حال حاضر، کارآزمایی بالینی فاز 3 این واکسن بر روی جمعیت حدود 24000 نفر در ایران و جمعیت 44 هزار نفر در کوبا انجام می پذیرد.

app download